Correspondentieadres: Vleumingen 28, 6691 CW Gendt  0481- 42 35 70 

grrestokman@hetnet.nl

Historie

 
Foto gemaakt b.g.v. 165 jarig bestaan .(foto Sjaak Veldkamp)

Boven van links naar rechts:
Dhr.J. lentjes, Dhr. A. Basten, Dhr. E. Schouten, Dhr. N. Basten, Dhr. R. Verhoeven, Dhjr. J. Schennink, Dhr. A. Spoeltman, Dhr. P. Roelofsen, Dhr. N. Nolder.

Dhr. R. Rutjes, Dhr. P. Janssen, Dhr. G. Walravens, Dhr. W. Scholten, Dhr. R. Vos, Dhr. E. Blankert, Dhr. B. van Luenen, Dhr. G. Kerkman, Dhr. J. Driessen.

Onder van links naar rechts:
Dhr. J. Eltink, Dhr. G. Stokman, Dhr. W. Kregting, Dhr. W. van Bon, Dhr. H. Manders, Dhr. A. Lentjes, Dhr. Th. Lenderink, Dhr. M. v/d Velde, Dhr. Th. Lamers, Dhr. B. Roelofs.

 
jubilarissen 2013
Op 12 december 2013 zijn tijdens de najaarsvergadering gehuldigd voor 12,5 jaar inzet als broeder van onze vereniging, Erik Blankert, Wim van Bon en Geert Kerkman. (foto Sjaak Veldkamp)

De 3 broeders hebben zich 12.5 jaar volledige ingezet en de hun opgelegde  taken opgedragen goed uitgevoerd.
Als blijk van waardering is hun overhandigd een enveloppe met inhoud en voor de partners een bloemetje.

 

8 december 2011 hebben we de 11 broeders gehuldigd voor hun lidmaatschap als broeder van onze vereniging:
Bovenste rij van links naar rechts dhr. J lentjes 12.5 jaar; dhr R. Vos 12.5; dhr J. Driessen 12.5; dhr. A. Zweers 12.5

Onderste rij van links naar rechts  dhr. N. Bolder 25; dhr. W. Venselaar 25;  dhr. W. Krechting 65; dhr. J. Eltink 50;  dhr. A. Hoogveld 25;  dhr. B van Luenen 12.5;  dhr. H. Klaassen 12.5

 

Theo Otemann, gehuldigd 25 jarig lidmaatschap. (foto Sjaak Veldkamp)

 
Vincentius Gendt
Dragers op het voormalig RK Kerkhof    (foto Sjaak Veldkamp)
   
Mededeling 11 november 1909

Hooggeachte Heeren,
Geliefde mede broeders

Den 19 november a.s. zal bet zestig jaren geleden zijn, dat onze conferentie van den H. Vincentius a Paulo werd ingelijfd. De conferentie besloot, dit feest op woensdag 17 november te vieren door eene plechtige H.Mis waaronder algemeene communie der leden, eene extra bedeling aan de armen en eene algemene vergadering, waarbij ook de oudleden en weldoeners der conferentie genodigd worden.

 

2e Vergadering 9 September 1849

De beschermheer verzoekt de leden om voortaan op middelen bedacht te zijn tegen de armoede voor de aanstaande winter.
De commissie vraagt een gulden voor bet schoonmaken van een woning, en voor bet verstrekken van levensmiddelen tot nadere afkondiging vijftig cent per week.

De penningmeester houdt de gebruikelijke collecte en deze heeft bedragen of opgebracht de somma van
f 4.30.

 

75 jaar Vincentiusvereniging in Gendt (1924)
Zittend: Hendrik Evers, Frans v. Driel, Albert Matthijsen, Johan v.d.Meulen, Stef Rasing, meester Smolders, Hendrik Braam.

Staand, le. rij
: Willem v. Hoorn, Hendricus Leenders, Dorus Burgers, .
 
Willem Meurs, Jan Cornelissen, Tinus Roelofs, Jan Burgers, Jo v.d. Meulen, Dorus Milder, Willem Timmermans, Arnold Bosman.

Staand, 2e. rij
: Jan Bouman, Jan Burgers, Ties Burgers, Jan Wijnands, Jan Lenderink.
 
Bijdrage van 500 gulden voor aanschaf nieuwe lijkwagen met paard
 

In 1854 werd besloten het ter aarde bestellen en geleiden van overledenen door onze broeders te doen verrichten.

De overledene werd aan het sterfhuis afgehaald en te voet naar de kerk begeleid.

Uit een schrijven van 18 februari 1946 aan de hoofdraad, vraagt men een bijdrage voor de aanschaf van een nieuwe lijkwagen, plus 25 hoge zwarte hoeden en 25 paar zwarte handschoenen, want alles is verdwenen tijdens de oorlog en evacuatie.

De kas van de vereniging, zo schrijft men, is nog tamelijk in orde, maar niet om een lijkwagen te kunnen kopen.

 

De hoofdraad geeft f 500,00 voor de lijkwagen en f 500,00 voor elk van de 10 meest getroffen mede broeders van onze Vincentiusvereniging. Jaren lang heeft men met deze koets met een paard, de overleden dorpsgenoten begeleid vanaf het sterfhuis naar de kerk en daarvandaan naar de begraafplaats.

Op de foto Thé Schaars als koetsier. De eerste jaren stond deze koets bij Schaars, bij café "De Klok" en later ondergebracht bij Koos Schaars bij café "Het Witte Paard".

Zo moest men in die tijd behoorlijke afstanden lopen, zoals naar Flieren, de Polder of naar de Kommerdijk. Eens is er een overledene naar Slijk Ewijk gebracht. Men was 2 dagen onderweg.

100 jaar Vincentiusvereniging in Gendt (1899)
   
Zittend: Gé Bouwman, Wim Schouten, President Hoofdraad, Jan Bouwman, pastoor Pelgröm, Jo v.d.Meulen, Hent Niënhaus, Hendrik Braam.

Staand, 1e. rij
: Dorus Braam, Bernhard Buurman, Johan Hoogveld, Willem Timmermans, Willem Derksen, Jan Burgers, Willem Meurs, Jan Cornelissen, Dorus Milder, Nölleke v. Vorselen, Geert Rasing, Tinus Roelofs, Gerus Cornelissen.

Staand, 2e. rij
: Geert Nijs, Gé Berns, Wim v. Luenen, kapelaan Oosterwijk, ]an Lenderink, Wim Boerstal, Hendrik Cornelissen, Nölleke Leenders, Sander Jansen, Jan Leenders.
 
Staand, 3e. rij: Carel v. Driel, Jan Bus, Thé Meurs, Jan Wijnands, Herman Coops, Wim Kregting, Piet v.d. Velden.

Staand, 2e. rij
: Geert Nijs, Gé Berns, Wim v. Luenen, kapelaan Oosterwijk, ]an Lenderink, Wim Boerstal, Hendrik Cornelissen, Nölleke Leenders, Sander Jansen, Jan Leenders.

Staand, 3e. rij
: Carel v. Driel, Jan Bus, Thé Meurs, Jan Wijnands, Herman Coops, Wim Kregting, Piet v.d. Velden.
 
 
 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Ieder mens telt!

 

 

Vincentiusvereniging Heilige Martinus Gendt 2018

Oprichtingsjaar 1849