Correspondentieadres: Vleumingen 28, 6691 CW Gendt  0481- 42 35 70 

grrestokman@hetnet.nl

Organisatie

 
 

Vincentiusvereniging Heilige Martinus Gendt is een vrijwilligersvereniging die zich inzet voor mensen in nood.

De vereniging telt vrijwilligers, waarvan 8 broeders vanwege hun leeftijd niet meer ingezet worden bij ondersteunen van uitvaarten. Twee keer in het jaar is er een ledenvergadering

Er wordt hulp geboden ongeacht achtergrond, geloof of oorzaak. Wij richten ons met name op de nood in Gendt: middenin en vanuit de Gendtse gemeenschap

 

 

Bestuur

Dhr. G. Lentjes (president)
Dhr N. Bolder (penningmeester)
Dhr G. Stokman (secretaris)
Dhr W. Scholten (bestuurslid, vice voorzitter)
Dhr R. Rutjes (bestuurslid, 2e secretaris)

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Ieder mens telt!

 

 

Vincentiusvereniging Heilige Martinus Gendt 2018

Oprichtingsjaar 1849